הנך עומד לעבור לאתר מגדל חברה לביטוח בע"מ.
באמצעות אתר מגדל תוכל לרכוש את תוכנית מגדל קשת פרט.
לידיעתך, לאחר הרכישה תוכל ליהנות מתמיכה ושירות ע"י .I.R.A סוכנות לביטוח.
לצורך ביצוע המעבר לאתר מגדל, לחץ על כפתור "להצטרפות"